دسته بندی اخبار

خانه های قرآنی در آسمان دیده میشود

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حاج ابوالقاسم در ششمین همایش سراسری مسئولان جوامع فرهنگی قرآنی عصر که امروز چهارشنبه 4 اسفند بصورت وبیناری برگزار شد، با بیان مطلب فوق گفت: تمدن اسلامی از خودسازی آغاز می شود، سپس به جامعه پردازی می رسد و در ادامه به تمدن سازی می انجامد.

عضو خبرگان رهبری افزود: خانه های ما می تواند به یک پایگاه فرهنگی تبدیل شود که مرحله اول تمدن سازی یعنی خودسازی افراد در آن انجام شود و این میسر نخواهد بود مگر با نور قرآن.

دکتر حاج ابوالقاسم گفت: طبق روایات خانه ای که در آن، قرآن خوانده شود و خداوند در آن یاد شود، برکتش بسیار می گردد و فرشتگان، به آن خانه، آمد و شد می کنند و شیاطین، از آن دور می شوند. همچنین در روایت دیگری داریم: خانه ای که در آن قرآن خوانده شود، برای آسمانیان، همچنان دیده می شود که ستارگان برای زمینیان دیده می شوند.

ارسال دیدگاه