نمایندگی جامعه عصر در استان بوشهر

نماینده استان بوشهر :

علیرضا مشایخی

راههای ارتباطی:

9171700961

نماینده شهرستان ها

شهرستان بوشهر

 • محمد حفظ الله
  9174489243
  مسئول شهرستان
 •  محمدمهدی موسایی
  9217402023
  عضو شورا شهر


 • تربیت مربی جلسات خانگی قرآن
  عضویت

شهرستان دشتستان

 •  خانم مظاهری
  9171951038
  رابط بانوان استان
 •  خانم علیپور
  9367751604
  دبیر دشتستان و مسئول روابط عمومی

 • گروه فعالین قرآنی دشتستان
  عضویت

شهرستان کنگان

 • خانم ساجد
  9366534264

شهرستان دشتی

 •  خانم غلامی
  9171745634

 • کانال موسسه قرآن و عترت کوثر خورموج
  عضویت

شهرستان جم

 •  اکبر پورآزاد
  9179728215
  مسئول شهرستان

 • گروه خادمین قرآن شهر جم
  عضویت

شهرستان گناوه

 •  خانم پردل
  9173787292
  مسئول شهرستان

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان