نمایندگی جامعه عصر در استان ایلام

نماینده استان ایلام :

اکبر حق نظری

راههای ارتباطی:

9188414744

نماینده شهرستان ها

شهرستان ایلام

 • عبدالله رشیدی
  9181415290

شهرستان آبدانان

 • محمد جواد عسگری
  9182750584

شهرستان ایوان

 • امیدرضامامی
  9186374293

شهرستان چرداول

 • نسرین ثابتی
  9189431950

شهرستان بدره

 • علی اکرام عبدالهی
  9188423407

شهرستان چوار

 • ضیاء رضایی
  9183415631

  کانال مرکز دارالقرآن امام خمینی ره
  عضویت

شهرستان دهلران

 • فاطمه جام سحر
  9163088872

شهرستان هلیلان

 • خانم عساییان
  9182429457

شهرستان ملک شاهی

 • نسرین زرنگاری
  9189898770
  نماینده بنیاین مرصوص

شهرستان سیروان

 • ابوذرجمشیدی
  9938482600

شهرستان دره شهر

 • آرش میرزاپور
  9128571366

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان