نمایندگی جامعه عصر در استان آذربایجان شرقی

نماینده استان آذربایجان شرقی :

جناب آقای نجفی

راههای ارتباطی:

09193336020

نمایندگی های شهرستان ها

شهرستان تبریز

 • وحیده روحی
  9019442147
 • خانم عبادی
  9931506397
 • خانم قربانی
  9141003871

شهرستان چاروایماق

 • مهری شریعتی
  9904581697
  بنیان مرصوص
 • محمدحسین آخوندی
  9144240216

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان