نمایندگی جامعه عصر در استان آذربایجان شرقی

نماینده استان آذربایجان شرقی :

جناب آقای نجفی

راههای ارتباطی:

09193336020

نمایندگی های شهرستان ها

حلقه میانی شهرستان

حلقه میانی محله

گروه قرانی

اخبار اختصاصی استان