نمایندگی جامعه عصر در استان خوزستان

نماینده استان خوزستان:

حجت حجت الاسلام سعید حردانیان

راههای ارتباطی:

9165214959 9367900352

نماینده شهرستان ها

شهرستان اهواز

 •  شیخ حیدری
  9104648818

 • مجید بختیاری
  9392092886

شهرستان خرمشهر

 •  شاهین خزلی
  9370450625

شهرستان ایذه

 •  آقای مولایی
  9166918576

شهرستان آبادان

 • آقای میمندی
  9304801336

شهرستان رامهرمز

 • آقای مطوری
  9166920271

شهرستان شادگان

 • سیدمرتضی هاشمی
  9366232384

شهرستان اندیمشک

 • خانم پور رشیدی
  9163470737

شهرستان شوش

 • سید علی موسویان
  9166442077

شهرستان باغ ملک

 • آقای قیصری
  9169911369

شهرستان گتوند

 • عبدالمجید جزایری
  9163036437

شهرستان رامشیر

 •  آقای حمیداوی
  9163922334

شهرستان هفتکل

 • خانم موسوی
  9339227212

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

+

اخبار اختصاصی استان