نمایندگی جامعه عصر در استان اصفهان

نماینده استان اصفهان :

محمدرضا عبدالهی

راههای ارتباطی:

9133284379

نمایندگی های شهرستان ها

شرق شهرستان اصفهان

 • عباسعلی محمدی
  9132284952

شهرستان رهنان

 • سیدمهدی اعتصامی
  9103230468

شهرستان های شرق اصفهان

 • سمیه جزینی
  9139037433

شهرستان قهدریجان و فلاورجان

 • حجت الله زمانی
  9132654990

شهرستان درچه

 • زهرا کاشانی
  9336821643

شهرستان خوراسگان

 • مهری اردستانی
  9138772321

شهرستان خوانسار

 • رستگار فر
  9132712609

شهرستان جرقویه

 • خانم یارعلی
  9135353687

شهرستان خمینی شهر

 • خانم احمدیان
  9133125638

حلقه میانی شهرستان

+

حلقه میانی محله

+

گروه قرانی

اخبار اختصاصی استان