دسته بندی اخبار

نشست مسئولان جوامع عصر شهرستان‌های استان سمنان با ستاد مرکزی

نشست مسئولان
جوامع عصر شهرستان های استان سمنان
با ستاد مرکزی
جامعه فرهنگی قرآنی عصر

یکشنبه .۵ دی ماه ۱۴۰۰
قم المقدسه

جامعه فرهنگی قرآنی عصر

ارسال دیدگاه