دسته‌بندی: آلبوم تصاویر

دسته بندی اخبار

بیانیه محکومیت هتک حرمت به ساحت قرآن کریم به 4 زبان فارسی، عربی، اردو و انگلیسی در عمود 1222 به عنوان بزرگترین خیمه قرآنی مسیر پیاده روی اربعین نصب شده